Hľadáme nové deti narodené 2007,2008,2009,2010

Príďte medzi nás, vyskúšať pravideľne trénovať. Nájdete nových životných priateľov, prežijete zmysluplne voľný čas. Nepotrebujete vedieť hrať. Všetko Vás naučíme u nás na tréningoch.

Volajte 0905 357 975

Tešíme sa na Vás!

Mladšie žiačky:
Telocvičňa ul. Východná pri ZŠ BELLAMOS
Pondelok: 18:00 – 19:30
Štvrtok: 16:30 – 18:00

Kadetky

Telocvičňa ul. Východná pri ZŠ BELLAMOS
Streda: 18:30 – 20:00
Piatok: 18:00 – 20:00