Druhá časť po postupe z 1. miesta

Prvá časť

  27.10. 2019                Turnaj – Považská Bystrica 

  1.12. 2019                 Turnaj – Ružomberok