Volejbalový klub TASK Martin

Gogoľova 16/49, 036 01 Martin

Predseda klubu, hlavný tréner: Sklenka Richard (+421 905 357 975)

www.vktask.sk

volejbal@vktask.sk

IČO: 31 93 13 16 DIČ: 20 20 59 32 78

Slovenská Sporiteľňa a.s.

Bankové spojenie:

IBAN: SK78 0900 0000 0003 5076 9805