Členský príspevok je 20,- € / mesiac x 10 mesiacov
Splatné do 15. dňa v mesiaci
Členské sa platí bez ohľadu na počet účasti na tréningoch.

Platí sa prevodom na:
Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK78 0900 0000 0003 5076 9805

Do poznámky uveď meno hráča / hráčky