V sezóne 2022/2023 je mesačný členský poplatok vo výške od 35- 40 € x 10 mesiacov.

(podľa družstva kam je hráčka zaradená)

Splatné do 15. dňa v mesiaci
Členské sa platí bez ohľadu na počet účasti na tréningoch.

Platí sa prevodom na základe zaslanej výzvy zo systému PAYSY

Ak potrebujete pomoc klinite sem: https://help.paysy.sk/category/otazky_clenovia/

na číslo účtu:
Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBANSK78 0900 0000 0003 5076 9805
Variabilný symbol uveďte vygenerovaný systémom PAYSY – platby sú automaticky párované
Do poznámky uveď meno hráča / hráčky


Rodič si môže uplatniť nasledovné zľavy z členského:

  • 50 % zľava pre druhú zo sestier, 100% zľava pre tretiu sestru
  • rodič si môže požiadať o zníženie členského v prípade zhoršených sociálnych podmienok v domácnosti (napr. dieťa žijúce v domácnosti len s jedným rodičom, rodičia s nízkym príjmom a pod.)
  • odpustenie časti členského v prípade dlhodobého úrazu alebo choroby v trvaní viac ako 1 mesiac (na krátkodobé bežné choroby sa neprihliada!)