Obchodné meno (Názov): Volejbalový klub TASK
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31931316
Sídlo: 03601 Martin, Gogoľova 16

Postup krokov – Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2. 2022 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre (vyhlásenie + potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo odovzdajte p. Sklenkovi 0905 357 975.