počas prázdnin netrénujeme!

Mladšie žiačky:
ZŠ Podhájska (bývalá Gorkého)
Pondelok: 17:00 – 18:00
Streda: 17:00 – 18:00
Piatok: 16:30 – 17:30

Kadetky + Staršie žiačky:
ZŠ Podhájska (bývalá Gorkého)
Pondelok: 17:30 – 19:00
Streda: 18:00 – 19:30
Piatok: 17:30 – 19:00