Volejbalový Klub TASK Martin je financovaný z niekoľkých zdrojov.

Členské príspevky hráčok: 20,-€/mesiac

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK78 0900 0000 0003 5076 9805

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena